Vårdnadsfred

 

Det kan vara en prövning att bli föräldrar och man kan behöva hjälp och stöd, uppmuntran och saklig rådgivning i frågor rörande sitt föräldraskap och relationen till den andra föräldern. Våra erfarenheter visar att det finns flera insatser som kan göras på ett tidigt stadium för att stötta föräldrar och att det gynnar alla inblandade att fokusera på och aktivt jobba för vårdnadsfred.

Barnperspektiv

 

Barn har rätt till och mår bäst av att ha en trygg och nära relation till båda sina föräldrar. Ibland är detta inte möjligt men det är alltid barnets behov och rättigheter som bör vara i fokus. Många barn kommer att uppleva att deras föräldrar separerar och det är därför viktigt att tala om barns behov och rättigheter vid en eventuell separation, vad gäller exempelvis växelvis boende, umgänge, vårdnad och föräldrars samarbete kring barnen .

Jämställt föräldraskap

 

Att vara jämställda i sitt föräldraskap är viktigt av flera olika anledningar. Främst är det viktigt för barnens skull att föräldrarna har ett gemensamt och lika stort ansvar för barnen. Det kan innebära en jämställd och medveten fördelning av föräldraledigheten och vård av barn.

Copyright © All Rights Reserved