Föräldrasamtal

 

 

När man väntar barn uppstår ofta en hel del funderingar och frågor som vi menar att det är viktigt att ni föräldrar talar om tillsammans i ett tidigt skede och helst innan barnet föds. Vi vill föra ett samtal med er som tar sin utgånsgpunkt i öppna frågor som vi enligt vår erfarenhet menar är viktiga att samtala kring för ert barns skull eftersom ert barn har ett behov av att ni har tänkt och planerat inför framtiden. Vi har givit exempel på några frågor som du/ni kan du läsa här nedan. Dessa frågor kan du/ni använda som utgångspunkt i samtal med barnmorskan eller familjerättssekreteraren.

 

 

 

 

 

 

Frågor till blivande föräldrar att samtala kring

 

Hur tror du att det kommer att påverka ditt liv att bli förälder?

Vad har du för förväntningar på den andra föräldern?

Hur delar ni hushållssysslor idag?

Hur tror du/ni det kommer att påverka arbetsfördelningen i hemmet?

Känner du till hur föräldraledigheten kan delas upp?

Har du/ni funderat kring hur ni vill lägga upp föräldraledigheten?

Vet du vilken inställning din arbetsgivare har till graviditet, föräldraledighet och vård av barn?

Känner du till de nätverk som finns på din ort som finns som stöd för föräldrar?

Känner du till lagen om vårdnad, boende och umgänge?

Känner du till hur föräldraförsäkringen fungerar vid gemensam respektive ensam vårdnad?

Känner du till att kommunen erbjuder samarbetssamtal och, om ni är överens efter en eventuell separation, möjligheten att upprätta avtal om vårdand, boende och umgänge?

Hur sätter ni på bästa sätt barnets behov och rättigheter i centrum om ni har problem i relationen till den andra föräldern?

Vanliga frågor och svar

 

Vad är underhållsstöd

Vad är underhållsbidrag?

Vad innebär gemensam och enskild vårdnad?

 

 

Copyright © All Rights Reserved