Gemensam vårdnad

 

 

Att vara vårdnadshavare till ett barn innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppforstran som det har rätt till. Att vara vårdnadshavare är även att vara förälder i juridisk mening och är den som företräder barnet i ekonomiska frågor samt i kontakt med sjukvård.

 

Gemensam vårdnad främjar goda förhållanden mellan barn och föräldrar och bestämmelserna om gemensam vårdnad har tillkommit för att föräldrar ska kunna ta ett gemensamt ansvar om barnet oavsett om de bor tillsammans eller ej. Gemesam vårdnad innebär att båda föräldrarma har ansvar för barnet och förutsätter förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär inte att man som föräldrar alltid måste vara överrens eller ha samma uppfattning men att de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Det betyder inte heller att barnet måste bo lika mycket hos båda föräldrarna.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved