Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Sverige råder det bred politisk enighet om att vi ska sträva mot ett jämställt samhälle. Föräldraförsäkringen är en del i det strävandet.

Majoriteten som lever i Sverige är för jämställdhet. Samtidigt vill de flesta själva bestämma hur de ska fördela föräldraledigheten när de får barn. Men det finns ett samband mellan den enskilda familjens val och det faktum att kvinnor och män har olika villkor i arbetslivet. Det finns en koppling mellan att kvinnor har huvudansvar för hem och barn och att män tjänar mer, äger mer och har mer makt och inflytande än kvinnor.

 

Som det ser ut idag tar kvinnor ut 80 procent av föräldrapenningen och svarar för två av tre dagar för vård av barn. Nästan alla mammor är borta från arbetsplatsen under barnens första levnadsår. 80 procent av barnen har en mamma som har varit hemma i minst elva månader. Inte sällan går kvinnor ner arbetstid när barnen är små.

 

Kvinnors och mäns inkomster följs åt rätt väl fram till 28–årsåldern. Det råkar sammanfalla med genomsnittsåldern för när kvinnor föder sitt första barn. När barnen kommer vidgas inkomstklyftan rejält, och det är en skillnad som består livet ut.

 

Kvinnors genomsnittsinkomst är cirka 70 procent av mäns genomsnittsinkomst. Knappt hälften av skillnaden beror på att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Resten av inkomstskillnaden beror på att kvinnor ofta får sämre betalt för sitt arbete och sämre utvecklingsmöjligheter i jobbet än vad män får.

 

Kvinnors större frånvaro från arbetet skapar en press nedåt på kvinnors löner. Både för den enskilda kvinnan som är hemma med sina barn och för kvinnor som grupp, även för dem som inte har barn. Det leder också till att kvinnor får sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet än män. Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor ska vara mindre motiverade eller mer frånvarande än män, oavsett om de har barn eller inte, och satsar därför hellre på manliga medarbetare.

 

Viktigt att komma ihåg är att föräldralediga har rätt till löneutveckling och att det är förbjudet enligt lag att behandla arbetssökande och anställda sämre för att de ska vara, är eller har varit föräldralediga. Den som råkar ut för det kan anmäla det till facket eller till DO (Diskrimineringsombudsmannen).

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved