Jämställdhetsbonus

 

 

Jämställdhetsbonusen ska uppmuntra föräldrarna att dela föräldraledigheten så jämnt som möjligt mellan sig. Syftet är att förbättra förutsättningar för jämställdhet i uttaget av föräldraledighet och i arbetslivet. Ett viktigt motiv till att främja jämställdhet i föräldraledigheten är att det ger möjlighet till en stärkt relation mellan barnet och båda föräldrarna. Om de delar föräldraledighet kommer dessutom återgången till arbete bli snabbare för den ena, vilket kan leda till en stärkt förankring på arbetsmarknaden. Föräldrar kan få rätt till jämställdhetsbonus om den föräldern som tagit minst antal dagar föräldrapenning tar ut mer. Bonusen kan maximalt uppgåtill 3000 kronor per månad skattefritt. Bonusen gäller bara om den förälder som tagit mest föräldrapenning arbetar

eller studerar när den andra föräldern är föräldraledig.

 

Vem får jämställdhetsbonus?

Den förälder som har tagit ut flest dagar med föräldrapenning under ett kalenderår får jämställdhetsbonus om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Bonusen beräknas i efterhand och betalas betalas ut som en skattereduktion, alltså en rabatt på skatten.

 

För att få bonus krävs att ni har gemensam vårdnad om barnet. Dock behöver ni inte vara gifta eller bo tillsammans. Bonusen gäller barn som är födda efter 30 juni 2008.

 

Hur mycket bonus kan man få? Vilka dagar ger bonus?

Av de 390 dagar (cirka 13 månader) som man kan få föräldrapenning på sjukpenningsnivå eller grundnivå är 60 dagar reserverade för vardera föräldern. Dessa 60 dagar ger ingen bonus. Det är de återstående 270 dagarna föräldrarna kan få bonus för. Maximal bonus får man alltså om

man är föräldraledig 135 dagar var. Bonusen fungerar så att den förälder som arbetar får lika många bonusdagar som den andre föräldern tar ut föräldrapenning för, utöver de första 60 dagarna. Redan utbetalda bonusdagar eller bonusdagar som ni skulle fått om ni hade ansökt dras också av.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved