Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som arbetar för ensamföräldrar och deras barn. Genom olika verksamheter för medlemmar och genom opinionsbildning arbetar Sveriges Makalösa Föräldrar för att barn till ensamföräldrar ska ha samma villkor som barn till sammanboende föräldrar och för att förbättra ensamföräldrars ekonomi och hälsa.

 

 

Vårdnadsfred.se drivs av Sveriges Makalösa Föräldrar.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved